handibarn.dk - forum for forældre til børn med handicap

Hvad er handibarn?

Handibarn er et blevet til på privat initiativ ultimo 1998 og skaber et forum for forældre til børn med handicap for at øge erfaringsudveksling m.v. om selve det at blive/være forældre til et barn med handicap.

Handibarn eksisterer på internettet og består af

  • en mailingliste
  • en opslagstavle

Mailinglisten
Er der hvor der er størst aktivitet. Alle som er forældre til et barn med handicap kan blive medlem. Kun medlemmer kan følge med i det vi skriver om på mailinglisten.

Opslagstavlen
Er åben for alle. Alle kan skrive - og alle kan læse. Nogle bruger udtryk som diskussionsforum for at beskrive hvad dette er.

Prøv dig frem.

I mange tilfælde indgår forældre til børn med handicap i grupper, der er etableret om barnets handicap. Handibarn handler om selve det at være forældre til et barn med handicap. I den forbindelse skelnes der ikke til omfanget eller arten af barnets handicap.

 

 

 

handibarn.dk © 2007

www.handibarn.dk